Svenska Getbanken

get i  Bishozi Uganda

Det första som startades av föreningen blev ett getprojekt, eftersom det, jämfört med andra alternativ, verkade enklast och mest ekonomiskt. Kvinnorna är vana vid och kan ta hand om getter. De kostar lite att ha och de förökar sig bra. Getter är mycket vanligt i Uganda, där getkött ingår i kosten och naturen är lämpad för boskap. Efter mycket resonerande och funderande föddes den Svenska Getbanken.
Så här fungerar den: Getter "köps" av bidragsgivare och placeras i getbanken, som sköts av föreningen Bishozi Women. Varje registrerad kvinna får i turordning hand om en dräktig get, som de lånar från getbanken. När geten får killingar lämnas första kullen tillbaka till getbanken, men efter det blir alla killingar som föds deltagarens egna.

Alla bockar säljs på marknaden utom de lyckliga som getbanken sparar och lånar ut till deltagarna vid behov. Inkomsterna från bockarna går till getmedicin, lärarlöner och studiematerial. För att få låna en get måste kvinnorna nämligen gå till skolan varje lördag.

Alla kvinnor som tar väl hand om sina getter och studerar som de lovat kan med tiden ansöka om en ko. När en kvinna blir koägare höjs hennes status i samhället och jämställdheten ökar. En ko ger inkomster och mat och barnen kan dricka mjölk varje dag.


Getter från Svenska Getbanken

<< Till vänster:Getter från Svenska Getbanken i Uganda.

Nedan: Kvinnor med sina getter

kvinnor-med-getter